Veelgestelde vragen

Corona zelftesten niet beschikbaar in de apotheek.

Corona zelftesten niet beschikbaar in de apotheek.

Wij hebben geen corona zelftesten.  - update 6 april 2021 -

 

Apotheek Schoonhoven logo

Hoe kan ik mij inschrijven bij de Schoonhovense apotheek?

Hoe kan ik mij inschrijven bij de Schoonhovense apotheek?

U kunt zelf kiezen bij welke apotheek u ingeschreven staat. Het is verstandig om één vaste apotheek te kiezen.  Het inschrijfformulier vindt u onder de kop Inschrijven/Zelf regelen op deze website.

Apotheek Schoonhoven logo

Hoe kan ik een adreswijziging doorgeven?

Hoe kan ik een adreswijziging doorgeven?

Via onze website of door even langs te komen bij de apotheek kunt u eenvoudig uw adreswijziging doorgeven. Onder de kop Inschrijven/Zelf regelen op deze website vindt u het formulier: Formulier gegevens wijzigen. 

Apotheek Schoonhoven logo

Met welke verzekeraars heeft de Schoonhovense apotheek een contract?

Met welke verzekeraars heeft de Schoonhovense apotheek een contract?

Wij hebben, ook in 2021, weer contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland voor wat betreft de levering van geneesmiddelen.

Voor wat betreft de hulpmiddelen zijn er veel uitzonderingen en mogen wij in veel gevallen niet leveren omdat de zorgverzekeraar de levering van hulpmiddelen landelijk heeft aanbesteed. Informeer hier vooraf naar of kijk op de website van uw zorgverzekeraar.

Apotheek Schoonhoven logo

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht?

Praat er met ons over. Wij zullen samen met u op zoek gaan naar een passende oplossing. Mocht u ontevreden zijn over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing. Alles wat u aan de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt contact opnemen met de klachtenfunctionaris via de e-mail of telefoon.

Klachtenfunctionaris en bemiddeling (KNMP Klachten- en geschillenregeling)
telefoon: 06-22921649
E-mail: bemiddelingapotheken@kpnmail.nl

Als de bemiddeling naar uw idee niet voldoende resultaat oplevert, kunt u besluiten uw klacht in te dienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). De klachtenfunctionaris kan u daarbij helpen.

Apotheek Schoonhoven logo

Wat is het LSP?

Wat is het LSP?

LSP staat voor Landelijk Schakel Punt. Om in alle situaties uw geneesmiddelgebruik zo goed mogelijk te bewaken, zijn wij elektronisch verbonden met andere apotheken en huisartsen in de regio. Hierdoor is het mogelijk dat de andere apotheken uw verzekeringsgegevens en medicatiehistorie kunnen raadplegen tijdens de dienst. Om dit volledig te kunnen doen, vragen wij u om het toestemmingsformulier LSP in te vullen. Het toestemmingsformulier vindt u onder de kop Inschrijven./Zelf regelen op deze website.

Apotheek Schoonhoven logo

Welke medicijnen worden vergoed?

Welke medicijnen worden vergoed?

Niet alle medicijnen worden (volledig) vergoed. U kunt een indicatie krijgen door op www.medicijnkosten.nl het medicijn in te voeren. Indien een medicijn niet (helemaal) wordt vergoed dient u dit direct contant af te rekenen in de apotheek.

Wilt u per maand een rekening ontvangen ter zake van door u zelf te betalen medicijnkosten. Dat kan mits u een automatische incasso afgeeft. Ga naar de kop Inschrijven/Zelf regelen en geef aan op het Formulier gegevens wijzigen dat u graag een automatische incasso wilt afgeven dan sturen wij u een formulier toe.

 

Apotheek Schoonhoven logo

Wat doe ik met medicijnen die ik niet meer gebruik?

Wat doe ik met medicijnen die ik niet meer gebruik?

WIj hebben een medicijnafvalzak die u kosteloos kunt meenemen. HIerin kunt u de oude geneesmiddelen verzamelen zonder de verpakking. Bij een volgend bezoek aan de apotheek deponeert u deze medicijnafvalzak in de medicijnafvalbak rechts bij de ingang van de apotheek.

Verband, ampullen, insulinepatronen, watten en verpakkingsmateriaal kunnen bij het restafval/huisvuil/plastic/papier.

Apotheek Schoonhoven logo

Wat doe ik met gebruikte naalden?

Wat doe ik met gebruikte naalden?

Gebruikte naalden kunt u deponeren in een speciale naaldenbeker. Een volle naaldenbeker kunt u bij ons inleveren (goed sluiten) en tegelijkertijd een nieuwe naaldenbeker meenemen.

Apotheek Schoonhoven logo

Wat moet ik doen als ik medicijnen wil meenemen naar het buitenland?

Wat moet ik doen als ik medicijnen wil meenemen naar het buitenland?

Voor medicijnen die onder de Opiumwet vallen (opiaten) moet u een Schengenverklaring meenemen naar het buitenland. Voor landen buiten het Schengengebied heeft u een medische verklaring nodig.

Kijk op www.hetcak.nl welke regels voor welke landen gelden.

Apotheek Schoonhoven logo

Copyright © Apotheek Schoonhoven 2024 | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring | Verkoop- en betalingsvoorwaarden