Medicatieveiligheid tekst

Medicatieveiligheid

De apotheek heeft een belangrijke rol bij het waarborgen van de medicatieveiligheid na ontslag uit het ziekenhuis. Het afleggen van een huisbezoek kan een essentieel onderdeel zijn. Hierbij is de samenwerking tussen artsen en uw apotheek zowel in de eerste lijn als in de tweede lijn van groot belang. 

Als u een medicijn voor de eerste keer krijgt, ontvangt u dit voor maximaal 15 dagen. Het kan immers voorkomen dat u al na enkele dagen de behandeling wilt of moet afbreken, omdat de therapie niet aanslaat of omdat u bijwerkingen ervaart. Om verspilling te voorkomen heeft de overheid een aflevertermijn van 15 dagen ingesteld bij een eerste uitgifte van medicijnen.

Apotheek Schoonhoven logo
Apotheek Schoonhoven

Copyright © Apotheek Schoonhoven 2024 | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring | Verkoop- en betalingsvoorwaarden